راز ماندگارى اين انقلاب، اتكاى به ايمانهاست؛ اتكاى به خداست. لذا شما مى‌بينيد آن روزى كه توده‌ى عظيم مردم در سرتاسر كشور احساس كنند كه دشمنى‌اى متوجه انقلاب است، احساس كنند كه دشمنىِ جدى‌اى وجود دارد، بدون فراخوان حركت ميكنند مى‌آيند. ...مردم وقتى احساس ميكنند دشمن در مقابل نظام اسلامى ايستاده است، مى‌آيند توى ميدان. اين حركتِ ايمانى است، اين حركتِ قلبى است...
 • ???? ????
 • ?????? ?? ????
 • ?????? ?? ??
 • ?????
 • ??????
 • ?????? ??? ???????
 • ????? ?????
 • ????? ??????
 • ???? ? ????
 • ?????
 • ????? ??
HyperLink
سامانه آموزش مجازی نهاد
سامانه رابطین مرکز فرهنگی قرآن و عترت
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
 
احکام مربوط به ضمان

در مواردى که به علل غيرمربوط به کار پزشک، مثل اختلال در دستگاه¬ها و رفتن برق و ... به بيمار لطمه‌اى وارد مى‌شود، ضامن کيست؟
در فرض مرقوم پزشک ضامن نيست و کسى که در بررسى دستگاه‌ها و وصل برق ذخيره و از اين قبيل کوتاهى کرده ضامن مى‌باشد.

در مراكز آموزشى كه براى آينده پزشك متخصص تربيت مى‌نمايند و به دليل كمى مهارت دستياران و دانشجويان، عوارض و خطراتى متوجه جان بيمار مى‌گردد، اگر احياناً نقص عضو و فوتى واقع شود، آيا دستيار مربوطه ضامن است يا پزشك مسئول و استاديار مربوطه؟
در فرض مزبور دستيار يا هر كس كه به بيمار آسيب رسانده ضامن می باشد.

در مواردى براى درمان بيمار، پزشك ناچار به ايراد لطمه‌اى ديگر به بيمار مى‌شود. مثلاً براى احياى قلب بيمار سكته كرده، ماساژ مى‌دهد كه منجر به شكستن دنده‌ها مى‌شود يا براى تحريك رفلكس بيمار به او سيلى مى‌زند و پرده‌ى كوشش پاره مى‌شود، آيا در موارد فوق پزشك ضامن است؟
اگر نجات جان بيمار، مستلزم ايراد آسيبى بر وى باشد، پزشك ضامن نيست.

با توجه به اينكه ممكن است جان بيمار به¬طور اورژانس در خطر باشد و زمان، جهت تعيين حساسيت فرد نسبت به دارويى خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حساسيت پيدا كرده و دچار عوارض شديد يا مرگ شود، آيا پزشك معالج در قبال اين عوارض، مسئوليتى خواهد داشت؟
كسى كه آن دارو را به بيمار خورانده يا تزريق كرده ضامن است. توضيحاً يادآور مى‌شود، در موارد ثبوت ضمان، گذشت كه اذن بيمار يا كسان وى تأثيرى در ارتفاع و سقوط ضمان ندارد، ولى كسى كه در صورت ايراد آسيب به بيمار ضامن است، اگر پيش از اقدام بر عمل جراحى يا هر عمل علاجى ديگر از بيمار يا از اولياى وى برائت از ضمان پيشاپيش بگيرد، در اين صورت ضامن نيست.
       ::        :: کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد.
     Powered by MSMSoft