آرشیــو صوتی کارگاه‌های آموزشی

دومین جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «مدیریت تبلیغ»
دومین جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «مدیریت تبلیغ»

سخنران: دکتر سرو قامت

تاریخ سخنرانی: 1400/08/17

دومین جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «مدیریت تبلیغ»
دومین جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «مدیریت تبلیغ»
دکتر سرو قامت
1400/08/17
دانلود فایل
اولین جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «مدیریت تبلیغ»
اولین جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «مدیریت تبلیغ»

سخنران: دکتر سرو قامت

تاریخ سخنرانی: 1400/08/10

اولین جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «مدیریت تبلیغ»
اولین جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «مدیریت تبلیغ»
دکتر سرو قامت
1400/08/10
دانلود فایل
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «پیامبر تمدن‌ساز»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «پیامبر تمدن‌ساز»

سخنران: دکتر یاسری

تاریخ سخنرانی: 1400/07/27

نشست هم اندیشی استادان با عنوان «پیامبر تمدن‌ساز»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «پیامبر تمدن‌ساز»
دکتر یاسری
1400/07/27
دانلود فایل
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «شیوه تبلیغی امام سجاد علیه‌السلام»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «شیوه تبلیغی امام سجاد علیه‌السلام»

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین ماندگاری

تاریخ سخنرانی: 1400/06/08

جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «شیوه تبلیغی امام سجاد علیه‌السلام»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «شیوه تبلیغی امام سجاد علیه‌السلام»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ماندگاری
1400/06/08
دانلود فایل
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «بررسی علل اصلی قیام عاشورا»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «بررسی علل اصلی قیام عاشورا»

سخنران: دکتر رجبی دوانی

تاریخ سخنرانی: 1400/05/26

نشست هم اندیشی استادان با عنوان «بررسی علل اصلی قیام عاشورا»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «بررسی علل اصلی قیام عاشورا»
دکتر رجبی دوانی
1400/05/26
دانلود فایل
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «ضرورت فهم قیام عاشورا و فلسفه قیام»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «ضرورت فهم قیام عاشورا و فلسفه قیام»

سخنران: دکتر رجبی دوانی

تاریخ سخنرانی: 1400/05/24

جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «ضرورت فهم قیام عاشورا و فلسفه قیام»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «ضرورت فهم قیام عاشورا و فلسفه قیام»
دکتر رجبی دوانی
1400/05/24
دانلود فایل
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «غدیر و نظام علوی»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «غدیر و نظام علوی»

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی

تاریخ سخنرانی: 1400/05/05

نشست هم اندیشی استادان با عنوان «غدیر و نظام علوی»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «غدیر و نظام علوی»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی
1400/05/05
دانلود فایل
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «اخلاق عملی در سیره علوی»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «اخلاق عملی در سیره علوی»

سخنران: آیت‌الله تحریری

تاریخ سخنرانی: 1400/05/04

جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «اخلاق عملی در سیره علوی»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «اخلاق عملی در سیره علوی»
آیت‌الله تحریری
1400/05/04
دانلود فایل