آرشیــو فایل های صوتی

دوره کوتاه‌مدت ارتقاء مدیریت نظام‌مند و کارآمد خانواده اسلامی-ایرانی
دوره کوتاه‌مدت ارتقاء مدیریت نظام‌مند و کارآمد خانواده اسلامی-ایرانی

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عیسی زاده

تاریخ سخنرانی: 1398/04/02

دوره کوتاه‌مدت ارتقاء مدیریت نظام‌مند و کارآمد خانواده اسلامی-ایرانی
دوره کوتاه‌مدت ارتقاء مدیریت نظام‌مند و کارآمد خانواده اسلامی-ایرانی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عیسی زاده
1398/04/02
دانلود فایل
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع سواد رسانه‌ای
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع سواد رسانه‌ای

سخنران: حسن عبدالصمد

تاریخ سخنرانی: 1397/04/27

نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع سواد رسانه‌ای
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع سواد رسانه‌ای
حسن عبدالصمد
1397/04/27
دانلود فایل
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع روش فهم قرآن
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع روش فهم قرآن

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عیسی زاده

تاریخ سخنرانی: 1397/03/22

نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع روش فهم قرآن
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع روش فهم قرآن
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عیسی زاده
1397/03/22
دانلود فایل
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع نیاز به قرآن
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع نیاز به قرآن

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی بنکدار

تاریخ سخنرانی: 1397/03/21

نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع نیاز به قرآن
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع نیاز به قرآن
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی بنکدار
1397/03/21
دانلود فایل
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع حیات معنوی از منظر قرآن
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع حیات معنوی از منظر قرآن

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی

تاریخ سخنرانی: 1397/03/20

نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع حیات معنوی از منظر قرآن
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع حیات معنوی از منظر قرآن
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی
1397/03/20
دانلود فایل
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع ارتباطات انسانی از دیدگاه قرآن
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع ارتباطات انسانی از دیدگاه قرآن

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی

تاریخ سخنرانی: 1397/03/09

نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع ارتباطات انسانی از دیدگاه قرآن
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع ارتباطات انسانی از دیدگاه قرآن
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی
1397/03/09
دانلود فایل
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع انتظارات قرآن از مسلمانان
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع انتظارات قرآن از مسلمانان

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر بهشتی

تاریخ سخنرانی: 1397/03/08

نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع انتظارات قرآن از مسلمانان
نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع انتظارات قرآن از مسلمانان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر بهشتی
1397/03/08
دانلود فایل
مراسم «میلاد منجی» به مناسبت ولادت امام زمان (عج)
مراسم «میلاد منجی» به مناسبت ولادت امام زمان (عج)

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی

تاریخ سخنرانی: 1397/02/10

مراسم «میلاد منجی» به مناسبت ولادت امام زمان (عج)
مراسم «میلاد منجی» به مناسبت ولادت امام زمان (عج)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی
1397/02/10
دانلود فایل