آرشیــو نشریات

بروشور آشنایی با دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
بروشور آشنایی با دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 6

بروشور ضوابط پوشش در برخی دانشگاه های جهان
بروشور ضوابط پوشش در برخی دانشگاه های جهان

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 6

نشریه انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (جلد دو)
نشریه انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (جلد دو)

سال انتشار: 1396

تعداد صفحات: 56

نشریه انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (جلد یک)
نشریه انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (جلد یک)

سال انتشار: 1396

تعداد صفحات: 40