اطلاعیه ها و اعلانات
پرسمان (بانک پرسش و پاسخ دانشجویی)

سوال: اگر خداوند انسان ها را آزمایش می کند آیا این آزمایش ها که ممکن است انسان به ورطه گناه بیفتد یک عمل جبری نیست که بگوییم خداوند ما را به این آزمایش ها مجبور کرده است تا گناه کنیم؟

پاسخ: تکالیف و امتحانات الهی برای این نیست که بنده نتواند آن را انجام دهد و به جهنم برود بلکه در واقع زمینه این است که بنده ورزیده شود و به مقام انسانی برسد ؛ و از خلق و خوی حیوانی رها شود ؛ و لیاقت ورود در بهشت راپیدا کند[ادامه پاسخ]
آخرین اخبار
احکام پزشکی

سوال: ـ اگر براى پرستار غير مماثل (غير هم‌جنس با بيمار) هنگام گرفتن نبض (فشارخون) و چيزهاى ديگرى كه احتياج به لمس بدن بيمار دارند، دست كردن دستكش امكان داشته باشد، آيا انجام آن اعمال بدون دستكش‌هايى كه پزشك هنگام درمان بيمار از آن‌ها استفاده مى‏كند، جايز است؟

پاسخ: با امكان لمس از روى لباس يا با دست كردن دستكش هنگام معالجه، ضرورتى به لمس بدن مريض غير مماثل (غير هم-جنس) وجود ندارد و بنابر‌اين جايز نيست
تدبر
فیلم و نماهنگ