يكى از امكانات بزرگ نظام، اين نسل جوانِ تحصيلكرده‌ى پرانرژىِ پرانگيزه‌اى است كه در كشور ما وجود دارد. اينها تحصيل كرده‌اند، درس خوانده‌اند، باانگيزه‌اند، در راه فهم و درك مسائل گوناگون در بخشهاى مختلف تلاش ميكنند، داراى اعتماد به نفس‌اند. ما امروز در جوانهايمان احساس ميكنيم يك اعتماد به نفسى وجود دارد كه در گذشته وجود نداشته است، و در كمتر ملتى هم اين را مشاهده ميكنيم.
 • ???? ????
 • ?????? ?? ????
 • ?????? ?? ??
 • ?????
 • ??????
 • ?????? ??? ???????
 • ????? ?????
 • ????? ??????
 • ???? ? ????
 • ?????
 • ????? ??
HyperLink
سامانه آموزش مجازی نهاد
سامانه رابطین مرکز فرهنگی قرآن و عترت
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
 
احکام مربوط به احکام داروخانه ها و داروها

آيا فروش داروهایى كه مصرف آن¬ها عوارض شديد در بردارد، بدون تجويز پزشك جايز است؟
بدون تجويز دکتر، نفروشيد.‏

اگر كسى براى بهبودى موقتى يا رفع درد از داروئى استفاده كند كه مرگ را به¬طور قابل ملاحظه‌اى جلو بيندازد، حكم چيست؟ مثلاً از «كورتيكو استروئيد» و يا «زيدودين» يا «سيكلو سپورين» استفاده شود.
اگر موجب مرگ زود¬رس باشد، علاج نيست و در هر صورت اگر ضرر معتنا‌به عقلايى نداشته باشد، در مقام علاج فى¬نفسه اشكال ندارد.

با توجه به اينکه تشخيص بيمارى و تجويز دارو به عهده¬ی پزشک معالج واگذار شده و طبق قوانين موجود، داروساز موظف به تحويل داروى تجويزى مى‌باشد، آيا داروساز نسبت به عواقب يا عوارض ضررهاى ناشى از تجويز غيرعلمى يا غيرضرورى و احياناً تجويز بر اساس سودجويى و غيره ضامن است؟
در فرض مرقوم ضامن نيست، مگر اينکه بداند اين دارو عوارض و ضرر چشمگير براى بيمار دارد.

نظر به اينکه قانوناً تجويز دارو به عهده‌ى داروساز نمى‌باشد، به استثناى داروهاى بدون نسخه، چنانچه مريض به حال اضطرار مراجعه کند و با توجه به فوريت، در صورت ندادن دارو، منجر به نقص، جرح يا فوت بيمار گردد، آيا داروساز در عواقب فوق متهم به قصور است؟
با فرض اينکه طبق قانون رفتار کرده تکليفى متوجه او نيست.

با توجه به اينکه برخى از داروهاى ضرورى و حياتى از منابع حرام يا نجس مثل اعضاى انسان يا حيوان و غير آنها تهيه مى شوند و معمولاً اين¬گونه داروها از کشورهاى خارجى و غيرمسلمان وارد مى شوند، حکم شرعى مصرف اين گونه داروها براى انسان و نيز معامله بر روى آنها چيست؟
اگر معالجه ی بيمارى متوقف و منحصر در آن باشد اشكال ندارد.
       ::        :: کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد.
     Powered by MSMSoft