اطلاعیه ها و اعلانات
پرسمان (بانک پرسش و پاسخ دانشجویی)

سوال: اگر خداوند انسان ها را آزمایش می کند آیا این آزمایش ها که ممکن است انسان به ورطه گناه بیفتد یک عمل جبری نیست که بگوییم خداوند ما را به این آزمایش ها مجبور کرده است تا گناه کنیم؟

پاسخ: تکالیف و امتحانات الهی برای این نیست که بنده نتواند آن را انجام دهد و به جهنم برود بلکه در واقع زمینه این است که بنده ورزیده شود و به مقام انسانی برسد ؛ و از خلق و خوی حیوانی رها شود ؛ و لیاقت ورود در بهشت راپیدا کند[ادامه پاسخ]
آخرین اخبار
احکام پزشکی

سوال: آیا تماس با خون‌مُرده‌ی زیر ناخن یا زیر پوست پاک است؟

پاسخ: اگر در باطن است و ظاهر نشده و ملاقی آن بعد از خارج شدن خون ندارد ملاقی نجس ندارد و اگر ظاهر است و خون است نجس است و ملاقی آن با رطوبت مسریه نجس می‌شود
تدبر
فیلم و نماهنگ