1395/05/31
اعلام اسامی برگزیدگان مرحله چهارم مسابقه بزرگ سیر مطالعاتی
به همت واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسامی برگزیدگان مرحله چهارم مسابقه بزرگ سیر مطالعاتی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران، با برگزاری آزمون مرحله چهارم مسابقه بزرگ سیر مطالعاتی، اسامی برگزیدگان این مرحله به شرح زیر اعلام می‌شود:

محمود خانیکی

زهرا صادقی

سمیرا نورزایی

سلیمان دهقانی

معصومه سادات اعلم الهدی

سحر اسدنژاد

با برگزیدگان این مرحله برای هماهنگی دریافت جوایز، تماس گرفته خواهد شد، همچنین شرکت‌کنندگان در مسابقه می‌توانند برای اطلاع از امتیاز کلی خود در این مسابقه، فایل زیر را دانلود نمایند.

+ فایل امتیازات شرکت‌کنندگان

+ صفحه اختصاصی مسابقه بزرگ سیر مطالعاتی


پربازدید ترین خبرهای سال