1395/08/03
برگزیدگان مرحله اول سیر مطالعاتی «آشتی با کتاب» معرفی شدند
با برگزاری آزمون اینترنتی مرحله اول سیر مطالعاتی «آشتی با کتاب»، اسامی برگزیدگان این مرحله اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مرحله نخست سیر مطالعاتی آشتی با کتاب با شرکت قریب 400 شرکت‌کننده به انجام رسید و برگزیدگان این مرحله در بخش‌های پنج‌گانه معرفی شدند.

برگزیدگان این مرحله در بخش‌های مختلف به شرح زیر است:

اصول عقاید:

- مرضیه فرامرزی (100 امتیاز)

- پیوسته رودسری (100 امتیاز)

- هادی فردیس (100 امتیاز)

تفسیر:

- زهرا صانعی پور (100 امتیاز)

- فاطمه امیری نیا (100 امتیاز)

- پگاه بختیاری (100 امتیاز)

تاریخ اهل‌بیت:

- سمیرا نورزایی (100 امتیاز)

- محمدصادق (96 امتیاز)

روانشناسی:

- مجید خلیلی (100 امتیاز)

- سعیده فهرستی (100 امتیاز)

- نسیبه کاوسی (100 امتیاز)

رمان و داستان:

- رویا نیک نژاد (100 امتیاز)

- زهرا صانعی پور (100 امتیاز)

- خدیجه برگ بید (100 امتیاز)

توضیح اینکه سیر مطالعاتی «آشتی با کتاب» به همت واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می‌شود و هم‌اکنون مرحله دوم این سیر در حال برگزاری است. اطلاعات بیشتر را می‌توانید از صفحه اختصاصی این سیر پیگیری کنید.


پربازدید ترین خبرهای سال