1398/06/25
کسب دوازده رتبه برتر در بخش معارف بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
شرکت‌کنندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش معارف مرحله کشوری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حائز 12 رتبه ممتاز شدند.
کسب دوازده رتبه برتر در بخش معارف بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، شرکت‌کنندگان بخش معارف دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرحله کشوری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حائز 12 رتبه ممتاز شدند.
در این مسابقات شرکت‌کنندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش‌های استادان، کارکنان و دانشجویان و در رشته‌های «نقد کتاب»، «تلخیص کتاب»، «ترجمه خوانی»، «آیین سخنوری»، «حفظ موضوعی قرآن کریم»، «پرسمان قرآنی»، «فیلم‌نامه‌نویسی» و «نقاشی» حائز رتبه‌های ممتاز کشوری شدند.
اسامی افتخارآفرینان بخش معارف به شرح زیر است:

بخش استادان
دکتر زهره سادات میرمقتدایی / دانشکده مجازی/ رشته تلخیص کتاب
دکتر الهام ابراهیمی/ دانشکده پرستاری و مامایی/ رشته ترجمه خوانی
دکتر محمدحسین نیکنام/ دانشکده پزشکی/ رشته آئین سخنوری

بخش دانشجویان
رستگار رحمانی تنها/ دانشکده پزشکی/ رشته نقد کتاب
پرستو حسینی/ دانشکده بهداشت/ رشته ترجمه خوانی
فاطمه قائمی پناهیان/ دانشکده دندانپزشکی/ رشته حفظ موضوعی قرآن کریم
شقایق تقی زاده/ دانشکده پیراپزشکی/ رشته پرسمان قرآنی
شیوا امیری/ دانشکده مجازی/ رشته داستان‌نویسی

بخش کارمندان
فرشته امینی/ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)/ رشته ترجمه خوانی
مجید آقابابا/ دفتر نهاد رهبری/ رشته آئین سخنوری
فاطمه زهرایی/ بیمارستان مرکز طبی کودکان/ رشته نقاشی
فرامرز نجاتی قوام/ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)/ رشته فیلم‌نامه‌نویسی

توضیح اینکه مسابقات کشوری بخش آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مهر و آبان سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار خواهد شد.


آخرین خبرها
پر بازدیدترین خبرها
سامانه‌های نهاد
نظرات کاربران
کد امنیتی