جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: کارگاه آموزشی ازدواج دانشجویی
اخـــبار

1399/10/13

دکتر عزیزی: طبق سوره نساء مهریه، هدیه از سمت مرد به همسرش است

به همت واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، چهارمین جلسه از کارگاه وصال شیرین با موضوع شناخت معیارهای قبل از ازدواج برگزار شد.

دکتر عزیزی: طبق سوره نساء مهریه، هدیه از سمت مرد به همسرش است

1399/09/24

دکتر عزیزی: در مسئله ازدواج، بحث اقتصادی مهم‌ترین موضوع است

به همت واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، سومین جلسه از کارگاه وصال شیرین با موضوع شناخت معیارهای قبل از ازدواج برگزار شد.

دکتر عزیزی: در مسئله ازدواج، بحث اقتصادی مهم‌ترین موضوع است

1399/09/17

دکتر عزیزی: در بحث شناخت، مهم‌ترین مسئله، آنالیز رفتارشناسی طرف مقابل است

به همت واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دومین جلسه از کارگاه وصال شیرین با موضوع شناخت معیارهای قبل از ازدواج برگزار شد.

دکتر عزیزی: در بحث شناخت، مهم‌ترین مسئله، آنالیز رفتارشناسی طرف مقابل است

1399/09/10

دکتر عزیزی: در ازدواج باید معیارهای «باورهای درونی»، «سن شخصیتی»، «تحصیلات» و «فرهنگ» موردتوجه ویژه باشند

به همت واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، اولین جلسه از کارگاه وصال شیرین با موضوع شناخت معیارهای قبل از ازدواج برگزار شد.

دکتر عزیزی: در ازدواج باید معیارهای «باورهای درونی»، «سن شخصیتی»، «تحصیلات» و «فرهنگ» موردتوجه ویژه باشند
فیلم و نماهنگ

1393/08/20

دکتر حبشی: آشنایی و ارتباط، ابزار تشخیص مناسبی برای ازدواج نیست

دکتر حبشی، در کارگاه آموزشی ازدواج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آشنایی و ارتباط دختر و پسر را ابزار مناسبی برای تشخیص مناسب بودن زوجین نمی داند و معتقد است حس تحت نظارت بودن فرد باعث می شود که بسیاری از موارد را رعایت کند.

دکتر حبشی: آشنایی و ارتباط، ابزار تشخیص مناسبی برای ازدواج نیست