1391/08/01
حجت الاسلام والمسلمين دكتر عيسي زاده تاكيد كرد نگاه صرفا تفريحي به ورزش نگاه كاملي نيست
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگویی به مناسبت برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، از ورزش به عنوان يكي از عواملي ياد كرد كه جوانان را در مديريت و كنترل هوي و هوس ها ياري مي رساند.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر عيسي زاده كه خود نيز ورزشكار است به مناسبت برگزاري دهمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور  با روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران به گفت و گو نشست و بر لزوم توجه به ورزش در دانشگاه ها و در بين جوانان تاكيد كرد.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي تهران با قدرداني از همكاران روابط عمومي دانشگاه و خيرمقدم به همه دانشجوياني كه از دانشگاه هاي سراسر كشور براي اين المپياد  ورزشي به دانشگاه علوم پزشكي تهران آمده اند گفت: ان شاء الله كه همه شركت كنندگان با رضايتمندي و موفقيت اين المپياد را به پايان ببرند.

وي با بيان خدا قوت به دست اندركاران اين برنامه بزرگ در وزارت بهداشت و به ويژه در معاونت دانشجويي و تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي تهران ابراز اميدواري كرد اين المپياد را با موفقيت به پايان ببرند.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر عيسي زاده  با تاكيد بر اينكه نگاه مبنايي ديني و معرفت ديني به ورزش از يك نگاه بالاتر و ريشه اي تري سرمنشا مي گيرد و آن نوع نگاه دين و مكتب ديني به انسان است افزود: اساسا دين اديان الهي و مخصوصا دين اسلام انسان را از يك افق بالايي نگاه مي كنند و هدفي كه براي زندگي انسان ترسيم كرده اند يك هدف والا و مقدسي است و آن هدف قرب الي الله و نزديكي به خدا است. تمام اين امكانات و مقدماتي كه در دنيا و زندگي دنيوي در اختيار انسان قرار گرفته يك ابزار و مقدمات براي رسيدن به آن هدف مقدس كه رسيدن انسان به هدف خلقت و رسيدن انسان به قرب الهي است. هرچيزي كه بتواند انسان را در اين مسير و رسيدن به اين مسير ياري برساند مطلوب است و به طور جد مورد اهتمام دين اسلام است.

وي در ادامه گفت: يكي از اين مقوله ها و مقدماتي كه در اين مسير بايد انسان به دنبالش باشد دارا بودن از يك جسم و روان سالم براي حركت در آن مسير است كه يكي از اين لوازم انجام تكاليف الهي است. نگاه اسلام به انسان در دو بعد نگاه روحاني به انسان و جسماني به انسان تعريف مي شود. خب مسير رسيدن به خداوند متعال و قرب الي الله از زمان شناخت و تشخيص انسان شروع مي شود تا زماني كه انسان دنيا را ترك مي كند و به عالم ديگر مي رود. اين مسير حركت يك زمان آغاز دارد. يك زمان بسيار عالي و مناسب و يك زماني كه زمان افول است. مثالي كه يكي از انديشمندان زده است و من در كتاب مرحوم فلسفي آن را ديدم اين است كه   انسان ها مانند كوهنورد هستند كه هر چه از دامنه كوه بالاتر مي روند ديدشان بر منظره هاي اطراف بيشتر مي شود تا به نوك قله مي رسند و همه اطراف را مي بينند و از لذت هاي پيرامون استفاده مي كنند و وقتي از آن طرف  كوه سرازير مي شوند آرام آرام تصويري بعد از تصويري ديگر از جلوي چشمان انسان محو مي شود تا به نقطه صفر كه نقطه پايان انسان است مي رسد.

در واقع انسان وقتي از كودكي به سمت نوجواني و از نوجواني به جواني مي رود از دامنه كوه بالاتر مي رود. هرچقدر به جواني نزديك تر مي شود ديد او بر منظره ها بيشتر مي شود. حالا منظره ها چيست؟ عوامل و زمينه هاي مختلفي كه براي جوان زيباست تا مي رسد به اوج جواني كه قله حركت در اين مسير زندگي است كه تمام منظره ها جلوي چشمانش ظاهر مي شود. اين منظره ها انواع خواست ها، هوي و هوس ها و لذت ها را شامل مي شود كه همه در زمان جواني به جوان هجوم مي آورد و بعد به سمت پيري يكي يكي محو مي شود. بنابراين  بهترين زمان براي اين مسير صعود و رسيدن به خدا زمان جواني است. زماني كه انسان توان ديدن تمام منظره ها و درك همه صحنه ها را دارد.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي تهران در ادامه اضافه كرد: اين توان وقتي اين جوان در اوج قله است و مي تواند در آن فرصت به قرب الهي برسد در كنار اين توانمندي بايد از يك روح معنوي بالايي برخوردار باشد كه بتواند خودش را در مقابل منظره ها، هوس ها و لذت هاي مختلف  مديريت و كنترل كند. يكي از عواملي كه جوان را در اين مديريت و كنترل هوي و هوس ها ياري مي رساند بحث ورزش است. اين نگاه اسلام است به توجه به بعد جسماني و دارا بودن از يك توان جسماني بالا كه اين توان جسماني بالا باعث مي شود كه روح كه به تعبير قديمي ها عقلي كه به معناي عقل فطرت است سالم در وجود اين جوان پرورش پيدا كند. يكي از ريشه هاي فكري و مباني فكري توجه اسلام به بعد جسماني از همين باب است كه البته من قدري فلسفي به موضوع نگاه كردم ولي خيلي راحت بخواهم بگويم اين است كه پيشرفت هاي معنوي و روحاني براي يك جوان در پرتو توانمندي هاي جسماني است. هرچه قدر جسم سالم تر با صحت بيشتر و توان بالاتر، انجام امور معنوي و توجه به مسائل معنوي راحت تر و بهتر انجام مي شود اگر كه متوجه باشيم چون بالاخره توجه هم مي خواهد. صرف توجه به مسائل جسماني خودش ذاتا مطلوب است ولي وقتي انسان اين توانمندي را در خدمت اوج سير معنوي قرار دهد آنجاست كه انسان متوجه مي شود چه قدر توانمندي نقش دارد در پروش معنوي انسان.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر عيسي زاده با بيان اينكه  اهل بيت خودشان از لحاظ جسماني و توجه به مسائل جسماني يد طولايي دارند افزود: نمونه آن را در حضرت علي  مي بينيد. امام حسن و حسين و همه امامان ما از بعد قدرت هاي جسماني ائمه در زمان خودشان شاخص بودند. از آن طرف امام سجاد كه  به عنوان يكي از چهار نفر گريه كنندگان تاريخ محسوب مي شود از توانمندي جسماني در اوج كمال انساني و قرب الي الله  برخوردار است.

وي با تاكيد براينكه نگاه صرفا  تفريحي به ورزش يك نگاه كاملي نيست گفت: اسلام مي خواهد اين نگاه تفريحي صرف را تبديل به نگاه معنوي و بالاتر كند.  انسان بايد در پرتو توانمندي هاي جسماني خودش كه البته تفريح هم در كنارش حاصل  مي شود ورزش را به عنوان يك عامل سازنده و موثر بر پيشرفت هاي متعالي انسان قرار بدهد. براي همين ارزش هاي اخلاقي در ورزش از نظر دين اسلام بسيار اهميت پيدا مي كند. جوانمردي ها و خودسازي ها بسيار اهميت پيدا مي كند. همه به دليل همين  نگاه است كه از همان مبناي فكري اسلام نشات مي گيرد كه اساسا نگاه به ورزش به جايي مي رسد كه بحث نگاه انسان مطرح مي شود و اينكه اصلا ما به انسان و ابعاد وجودي آن چگونه نگاه كنيم.
وي افزود: اگر نگاه ما صرفا يك نگاه تفريحي باشد ورزش جور ديگري رقم خواهد خورد. ارزش هاي اخلاقي حاكم بر ورزش جور ديگري خواهد بود. اگر صرفا باز هم نگاه ورزشي فقط  ورزش باشد باز هم همين طور. يك نگاه كوتاه و ناقصي خواهد داشت اما اگر نگاه، يك نگاه متعالي تري باشد يعني نگاه معنوي به ورزش و قدسي و ارزشي به آن باشد و به عنوان يك مقدمه اي براي تقويت مسائل معنوي و بنيه هاي اخلاقي يك جوان وقتي مطرح باشد آن وقت مي بينيد جوان ورزشكار در تواضع يك الگوي تمام عيار براي جوان هاي ديگر است. در پاكي و طهارت نفس، صداقت و جوانمردي و در ويژگي هايي مانند اين سرآمد جوان هاي خودش است.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر عيسي زاده با تاكيد براينكه  ورزش ما بايد به دنبال حاكم كردن اين ارزش ها در وجود جوانان ما باشد در جمع بندي سخنان خود گفت: فعاليت هاي ورزشي و در واقع تمام كارها و حركاتي كه به عنوان ورزش انجام مي شود در جاي خودش حركت بسيار عالي و مهم براي رسيدن به آن توانمندي هاي ديگري است كه از انسان انتظار مي رود و هدف اصلي خلقت انسان و زندگي انسان را تامين مي كند. به همين دليل مقام معظم رهبري مي فرمايد يك جوان موفق جواني است كه هم خوب درس بخواند، خوب تهذيب كند يعني مسائل اخلاقي را برسد و خوب ورزش كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه خود نيز ورزش مي كند يا خير؟ گفت: بنده هم مثل همين جوان هاي عزيز زماني كه جوان تر بودم چند سالي ورزش هاي رزمي كاركردم و بعد از اشتغالات علمي هم ورزش شنا را دوست دارم و به آن مي پردازم.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر عيسي زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا دانشگاه در كنار موفقيت هاي آموزشي و پژوهشي  مي تواند در برگزاري اين المپياد هم سربلند بيرون بيايد گفت:  ان شاء الله. من به توان دوستان و مديريت معاونت دانشجويي و تربيت بدني اميدوار هستم و به مجموعه مسئولان دانشگاه و شخص رياست دانشگاه كه اين موضوع را تعقيب مي كنند. به هر حال فرصت اندكي كه به علت حادثه تلخ زيزله در اذربايجان شرقي كه همه ما را مكدر كرد و ناگزير ميزباني به دانشگاه علوم پزشكي تهران منتقل شد برنامه ريزي هاي خوبي شده و من بايد از قبولي اين ميزباني هم تشكر كنم زيرا  اين فرصت كوتاه زحمت مضاعف و فشار مضاعف كاري مي خواهد ولي با توجه به برنامه ريزي هايي كه شده اميدوارم اين المپياد با رضايت مندي از سوي مخاطبين به پايان برسد.

*منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


پربازدید ترین خبرهای سال
سخنرانی مدیر امور روحانیون و مبلغین نهاد در اولین همایش ذاکرین اهل بيت (ع) واحدهاي تابعه دانشگاه
پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده به مناسبت درگذشت دکتر سید امیر، سید نادر و سید امید میرباقری
برگزاری مراسم عزاداری شب اول محرم در خوابگاه الزهرا (س)
اسامی برگزیدگان جشنواره قرآنی و فعالین قرآنی دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری اولین جلسه کمیته طرح و برنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال جاری
برگزاری مراسم افتتاحیه دومین دوره طرح ضیافت اندیشه(دانش افزایی) استادان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
توصیه های حجت الاسلام والمسلمین هادوی به ائمه محترم جماعات دانشگاه
برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی اساتید، کارکنان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری سومین کارگاه علمی تخصصی ائمه جماعت دانشگاه های علوم پزشکی، علمی – کاربردی و پیام نور استان تهران
برگزاری همایش بزرگ سبک زندگی در دانشگاه علوم پزشکی تهران