سیاسی
راهبردهاى ارزشى پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در مسیر وحدت اسلامى
عنوان «راهبردهاى ارزشى و اجتماعى‏» به بررسى نقش و تأثیر پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله در به‌کارگیری عامل «وحدت اسلامى‏» به‌عنوان یکى از ابزارها در جامعه اسلامى آن زمان مى‏پردازد.
راهبردهاى ارزشى پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در مسیر وحدت اسلامى
در یک تقسیم‌بندی کلى نقش پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله در پایه‌گذاری وحدت امت اسلامى شامل سه مطلب بنیادین مى‏شود: نخست تلاش در وضعیت جامعه عربى آن زمان و به‌کارگیری عوامل «سیاسى‏» جهت زمینه‌سازی‌های لازم؛ سپس برنامه‌ریزی‌های «فرهنگى‏» در مسیر ترسیم دورنماى امت واحده براى مسلمانان و ایجاد فضاى رشد فکرى و ارتقاى فهم مردم نسبت ‏به مسئولیت‏هاى خود؛ و درنهایت، به کار بستن راه‌حل‌هایی که پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله از آن‌ها به‌عنوان ابزار تحقق وحدت بهره مى‏گرفت.
ورود پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله به مدینه همراه با عقد قراردادهایى بین گروه‌های گوناگون بود. این پیمان‏ها را مى‏توان یکى از بارزترین شواهد به‌کارگیری رهیافت وحدت اسلامى در جامعه آن زمان شمرد.


پیمان‌نامه عمومى مدینه:

یکى از مهم‌ترین این پیمان‎ها، اولین قراردادى بود که بین پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله و طوایف و قبایل موجود یثرب بسته شد و بعضى آن را «نخستین قانون اساسى مکتوب جهان‏» دانسته‌اند. این تدبیر بهترین مقوله براى به وجود آوردن وحدت ملى و همبستگى دینى بود چراکه وحدت میان قبایل درگیر، حقوق اجتماعى یهودیان و نیز مهاجران مسلمانان را تضمین مى‏کرد و از سوى دیگر، این پیمان‎ها مقدمات تشکیل یک وحدت سیاسى و حکومتى را فراهم مى‏آورد.
به‌عنوان نمونه در مفاد قرارداد بین مسلمین به‌روشنی قیدشده بود که مسلمین امت واحده‏اى، جداى از مردم دیگر هستند: (انهم امة واحدة من دون الناس) و ارتباطى بین مسلمانان و کافران نیست و دورى بین مسلم و مسلم نباید باشد. اگرچه روح حاکم بر این پیمان‎ها همانا به‌کارگیری ابزار وحدت اسلامى در جهت راهبرد ارزشى پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله در جامعه اسلامى است و از همین ‏رو تمام موارد آن مصداق این امر قرار دارند، ولى به بعضى از آن موارد اشاره مى‏کنیم: (1)
- مسلمین در برابر ظلم و تجاوز و توطئه و فساد باهم متحد خواهند بود.
- هیچ مؤمنى بدون اشاره سایر مؤمنان در جهاد فى سبیل ‏الله صلح نمى‏کند و صلح جز براى همگان اجرا نخواهد شد.
- تمامى گروه‌ها (که به جنگ مشغول‌اند) به ترتیب وارد جنگ خواهند شد و جنگیدن به یک گروه (دومرتبه پشت ‏سر هم) تحمیل نخواهد شد.
- «ذمة الله‏» نسبت ‏به همه افراد یکسان است.
- اگر اختلافى بین مسلمین بروز کرد، مرجع حل آن خدا و رسول خواهند بود.
- مسلمین، فرد مقروض و مدیونى را که دین او سنگین است رها نخواهند ساخت، بلکه او را کمک مى‏کنند.
و در قسمت دیگرى از این عهدنامه تاریخى که طرف خطاب آن یهودیان مدینه بودند، امورى پیش‌داوری شد که توجه به مفاد آن حاکى از انگیزه تحقق وحدت ملى توسط پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله است:
- مسلمانان و یهودیان امت واحده‏ اند و مانند یک ملت در مدینه زندگى خواهند کرد و هر یک دین خود را دارند.
- به یهودیان هم‌پیمان، همراهى و کمک خواهد شد و متقابلاً وقتى مسلمین آن‌ها را به مصالحه مى‏خوانند، یهودیان باید بپذیرند.
- مسلمین و یهود هر دو باید بر ضد کسانى که با این قرارداد به مخاصمه برمى‏خیزند، مبارزه کنند.
- هر دو باید با یارى یکدیگر در برابر مهاجمان به یثرب بجنگند.
- هیچ کافرى از ناحیه دو طرف اجیر نشود مگر این‌که به مصلحت هر دو گروه باشد.
به‌هرحال باید چنین نتیجه گرفت که کوشش براى ایجاد حساسیت مشترک دینى و ملى یکى از شاخص‌ترین راه‌حل‌های پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله در جهت تحقق وحدت اسلامى شمرده مى‏شود.

تثبیت وحدت ایمانى:

پیامبر صلی‌الله علیه و آله بعدها نیز در مسیر تثبیت همبستگى ایمانى مسلمین مکرراً بر این موضوع تأکید فرمود. در بخشى از سخنان حضرت پس از فتح مکه و در مسجدالحرام چنین نقل کرده‌اند که فرمود: «المسلم اخ المسلم والمسلمون هم ید واحد على من سواهم تتکافوا دمائهم یسعى بذنبهم ادناهم.‏» (2)
ایجاد چنین حس مشترک دینى و پیوستگى مذهبى واحد بین مؤمنان در کلام زیبایى منسوب به حضرت کاملاً مشهور است که: «المؤمنون کنفس واحدة.‏»


پیدایش تعلق اجتماعى:

در نخستین سال ورود پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله به مدینه یکى از مهم‌ترین ابتکارها و راهبردهاى مهم حضرت در به‌کارگیری عامل وحدت دینى واقع مى‏شود؛ یعنى پیوند (عقد) مواخات بین کلیه مسلمانان اعم از مرد و زن.
رسول خدا صلی‌الله علیه و آله در یک مجلس عمومى مى‏فرماید: «تآخوا فی الله اخوین اخوین.‏» (3)
این پیمان برادرى همگانى تنها بر اساس نفى انگیزه‌های قومى و قبیله‌ای و بر محور حق و همکارى اجتماعى شکل گرفت چه این‌که: «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون‏.» (حجرات /10)
پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله بین هر مهاجر و یکى از مردم مدینه عقد برادرى بست و در یک انگاره تاریخى، حضرت على را در دنیا و آخرت برادر خود خواند که: «انه منى و انا منه.‏»
به هر ترتیب، این تصمیم آگاهانه، کارآمدترین ابزار تحقق الفت فراگیر در جامعه آن زمان بود که نشان از همه کوشش پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله براى پیدایش یک تعلق اجتماعى بالنده بر محور ایمان به خدا داشت.
محبت الهى پایه تشکیل جامعه آرمانى: جامعه مطلوب پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله، نظامى است که تمامى اعضاى آن بر محور دیانت توحیدى، پیوند برادرى با یکدیگر دارند و مکلف هستند آن را استوار نگه‌دارند تا خداوند عزیز حکیم نیز زمینه‌های الفت و وحدت دل‌ها را (به قدرت خود) پایدار سازد و بدین‏سان پایه‌های تفاهم اجتماعى جامعه اسلامى محکم گردد: «و ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذى ایدک بنصره و بالمؤمنین × و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فى الارض جمیعا ما الفت ‏بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم.» (انفال /62 و 63)
بر اساس مفاد آیات الهى اولا بدون تحقق الفت اجتماعى، نمى‏توان سخن از جامعه کرد؛ ثانیه تحقق این امر تنها به دست‏ خداست، ثالثاً مؤمنان نیز قادرند شرایط و زمینه‌های وحدت اجتماعى را فراهم آورند. (4)
کلام راستین خداوند پیرامون مسئله برادرى قبایل یثربى نیز بس گویاست؛ «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا ...»(آل‌عمران /103)
جامعه آرمانى پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله که در آن روح اخوت و برادرى موج مى‏زند، جامعه‏اى است که در شدت بر کفر و رحمت‏ به ایمان، حول یک محور، وحدت می‌یابند، یعنى: «محمد رسول‌الله و الذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم.‏» (فتح /29)
جامعه‌ای که مانند پیکره‏اى واحد است و تمام افراد آن در ارتباطى وحدت‏بخش با یکدیگر پایدار می‌مانند و روح عشق و ایمان مذهبى در تاروپود آن جریان دارد: «مثل المؤمنین فى توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل جسد واحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى‏.» (5)


بهره‌وری از ظرفیت‏هاى اجتماعى:

درنتیجه پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله با طرح پیمان برادرى انصار و مهاجران، از ظرفیت ‏خاص چارچوب اجتماعى جامعه عربى (که حمایت از هم‌پیمانان خود بوده) در جهت اهداف تحقق امت واحده بهره برد و این موفقیت‏ بارز پیامبر صلی‌الله علیه و آله نه‌تنها باعث تعجب افرادى چون ابوسفیان شد که حتى آثار و پیامدهاى این مساوات اسلامى تا مقدم داشتن اموال و دارایی‌ها نسبت ‏به یکدیگر پیش رفت. مورخان نقل مى‏کنند که در جریان برادرى مهاجر و انصار، پیمانى بسته شد که شامل مشارکت در میراث هم بود و در همین راستا رویداد تقسیم غنائم جنگى «بنى‏النضیر» از بهترین نمونه‌هاست.
به‌هرحال سراسر وقایع تاریخ اسلام گویاى شواهدى است که نقش پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله را در جلوگیرى از افتراق صفوف مسلمین و متقابلاً بهره‌وری ابزار وحدت اسلامى نشان مى‏دهد و این دستور آشکار قرآن بود که: «ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا...» (آل‏عمران /105) تلاش پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله در ایجاد وحدت به اوج کوشش‏هاى ممکن، مى‏رسد و چون آرمان وحدت را یکى از رسالت‏هاى الهى بعثت ‏خود مى‏داند؛ و رنج تفرق مؤمنان بر او گران مى‏آید و سخت مهربان و هواخواه آنان است، پس در این راه تمام توان خود را به کار مى‏برد که: «لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم.‏» (توبه/128) و شاید به همین دلیل است که خود می‌فرماید: «ما اوذى نبى مثل ما اوذیت.» (6)


راهکار سازگارى و همدلى:

موضوع «اصلاح ذات البین‏» و سفارش‎ها و موضع‌گیری‌های پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله پیرامون آن نیز، در ردیف راهکارهاى ایجاد برادرى قرار مى‏گیرد:
«... و فى الخبر عن ابى‏ ایوب قال: قال رسول‏ الله‏ صلی‌الله علیه و آله: یا ابا ایوب الا ادلک على صدقة یحبها الله و رسوله قال: بلى. فقال رسول‏الله: تصلح بین الناس اذا تفاسدوا ... و فى راویه تسعى فى صلاح ذات البین اذا تفاسدوا و تقرب بینهم اذا تباغضوا.» (7)
و نیز نقل شده که درباره آیه اخوت از پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله پرسش کردند، فرمود: مزد آن‌کس که در برقرارى آشتى میان مردمان بکوشد؛ برابر مزد کسى است که درراه خدا پیکار کند. (8)
بدین‏ ترتیب یکى از این شیوه‌ها را در تصمیمى که پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله مبنى بر «اصلاح ذات البین‏» در مورد تقسیم غنائم جنگ بدر مى‏گیرد، مشاهده مى‏کنیم. قطعاً فقدان قانون خاص تقسیم غنائم و نیز عدم آمادگى تربیتى و اخلاقى کامل مسلمانان آن دوره، عواملى بود تا در وحدت پویاى جامعه اسلامى ایجاد خلل کند. ازاین‌رو، پیامبر صلی‌الله علیه و آله مأمور به اصلاح امور و حفظ یکپارچگى ملت مى‏شود و مؤمنان نیز موظف به رعایت همدلى و تبعیت از رسول اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله که: «فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعواالله و رسوله ان کنتم مؤمنین.‏» (انفال /1)
پیامبر صلی‌الله علیه و آله به‌گونه‌ای اختلاف‏ زدایى مى‏کند که شقاقى (هرچند ناچیز) در پیکره وحدت دینى مسلمین سر برنیاورد؛ چنان‌که مورخان نقل کرده‌اند، پیامبر اسلام ‏صلی‌الله علیه و آله حتى براى گروهى هم که در جنگ حاضر نبودند سهمى از غنیمت قرار مى‏داد. (9)
جالب‌توجه است که پیش از آغاز جنگ بدر، پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله باوجود اعلام حمایت عده‏اى از مهاجران، در انتظار اعلام رضایت انصار مبنى بر آمادگى جهاد نبرد با دشمن است؛ چون محتواى قرارداد انصار با پیامبر صلی‌الله علیه و آله درباره دفاع از حضرت در داخل شهر مدینه بود و نه همراهى در جنگ‏هاى خارج، لذا پیش از حرکت ‏به دنبال رأی و نظر انصار بود و پس از اطمینان از یارى آنان آماده کارزار مى‏گردد.
این امر درواقع نشان از اهتمام پیامبر اکرم‏ صلی‌الله علیه و آله به رعایت ‏سنت‏هاى اجتماعى و ملاحظه شرایط خاص سیاسى زمان دارد. (10)

تفوق به‌جای تفرق:

رویداد دیگرى که در جریان جنگ احد شاهدیم دستورى است که قرآن به پیامبر صلی‌الله علیه و آله مى‏دهد مبنى بر عدم ملامت پاره‎اى مسلمانان به سبب فرار از جنگ و در برابر، بخشودن آن‌ها و سعى در امیدوار ساختن و همکارى به‌گونه‌ای که جذب جامعه اسلامى شوند و در مسیر اصلاح و تربیت روحى قرار گیرند: «فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الامر ...» (آل‏عمران /159)
قطعاً یکى از ریشه‌های اصلى چنین تصمیم پسندیده‌ای، همخوانى با وحدت و یکپارچگى سیاسى امت اسلام بوده است تا از این طریق پیشاپیش زمینه افتراق بین گروه‌های مسلمان (به علت طرد افرادى از مبارزین که در جریان جنگ دچار خطا و تخلف شدند) و سایر اقشار جامعه، محو شود.
در همین جنگ است که به نقل تاریخ؛ جوان مسلمان ایرانى پس از وارد آوردن ضربه‌ای بر افراد سپاه دشمن مى‏گوید: «خذها و انا الغلام الفارسى‏» (این ضربت را تحویل بگیر که منم یک جوان ایرانى) اما پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله او را خطاب و عتاب نمود که چرا نمى‏گویى منم یک جوان انصارى؟! و منظور آن است که به این وسیله هم آهنگ برانگیخته شدن تعصبات قومى دیگر را خاموش و وحدت صفوف اسلام را حفظ کند و هم ملاک افتخار و ارزش را از محور قوم و نژاد و ملیت ‏به دین و مکتب و ارزش‎هاى توحیدى بازگرداند.
بدین‏سان حضرت از هر عاملى براى نگهدارى تفوق اجتماعى و جلوگیرى از تفرق استفاده می‌کرد و حتى در جریان تخریب مسجد ضرار!

حفظ وفاق ملى:

سیاست پیامبر اکرم ‏صلی‌الله علیه و آله درباره ویران کردن مسجد ضرار دقیقاً به‌قصد ایجاد یک مانع مؤثر براى جلوگیرى از ظهور شکاف سیاسى در جامعه اسلامى بود تا پیاپى، وفاق ملى آسیب نبیند.
بر این اساس، پیامبر بزرگوار اسلام‏ صلی‌الله علیه و آله حتى در آخرین سفارش‎هاى خود به امت اسلامى نیز چنین مى‏گوید: «ایها الناس، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم، کحرمة یومکم هذا و کحرمة شهرکم هذا...» و نیز در آخر خطبه دارد که: «... ایها الناس اسمعوا قولی و اعقلوه، اعلموا ان کل مسلم اخ للمسلم و ان المسلمین اخوة.» (11)

 پی‎نوشت‎ها:

1. حمیدالله، محمد: اولین قانون اساسى مکتوب در جهان، ترجمه غلامرضا سعیدى، تهران، انتشارات بعثت، 1365، ص 55-64.
2. علامه هندى، علاءالدین، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1985م، ج 1، ص‏149.
3. آیتى، محمدابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1366، ص‏235.
4. تفصیل این سخن را در جاى خود باید دنبال کرد; نگاه کنید: حسینى، سید حسین: «علوم انسانى اسلامى، مبناى تحقق وحدت فرهنگى‏»، نامه فرهنگ، بهار 1377، شماره‏29 و نیز: جزوه درسى «عرفان دینى‏» از همین قلم.
5. روایت پیامبر صلی‌الله علیه وآله در کنزالعمال، جلد 1، ص‏149.
6. علامه مجلسى، محمدتقى، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه،1403 ق، جلد 39، ص‏56.
7. المیبدى، ابوالفضل رشیدالدین، کشف‏الاسرار و عدة‏الابرار، به اهتمام على‏اصغر حکمت، تهران، امیرکبیر، 1361، جلد 9، ص 271-267.
8. حاج سید جوادى و دیگران، دایرة‏المعارف تشیع، تهران، سازمان دایرة‏المعارف تشیع،1366، جلد 1، ص‏243.
9. تاریخ پیامبر اسلام، ص‏272.
10. بهشتى، سید محمد، محیط پیدایش اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،1367، ص‏147.
11. ابن هشام، ابو محمد عبدالملک: السیرة النبویه، قم، انتشارات ایران،1363، جلد 4، ص‏250.


فصلنامه مشکوة، شماره 60

کلمات کلیدی:
نظرات کاربران
کد امنیتی