1400/03/18 | انتخابات
مصاحبه انتخاباتی با دکتر نیکبخت

مصاحبه انتخاباتی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تهران - دکتر نیکبخت رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

فیلم‌های مرتبط
نظرات کاربران
کد امنیتی