1399/05/07 | سخنرانی مذهبی و اخلاقی
ویژگی های روز عرفه در بیان حاج آقا مجتبی تهرانی

سه خصوصیت شب عرفه در بیان آیت الله آقا مجتبی تهرانی: توبه مقبول هست؛ دعا مستجاب هست و عبادات در جهت پاداش افزودگی دارد.

کلمات کلیدی:
فیلم‌های مرتبط
نظرات کاربران
کد امنیتی