مدیریت هم اندیشی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دانشکده داروسازی برگزار می کنند

جلسات تفسیر قرآن (طرح پاییز 1397)زمان: 1مهر ، 15 مهر ، 29مهر ، 13آبان ، 27 آبان ، 11 آذر ، 25آذر از ساعت 13:15 تا 14:15

مکان: دانشکده داروسازی، ساختمان جدید، طبقه چهارم، سالن شورا

جهت ثبت نام با خانم دکتر صدرای تماس حاصل نمایید

شماره همراه: 09122022793  / پست الکترونیک: sadrai@tums.ac.ir

در پایان دوره، گواهی حضور در جلسات اعطا می شود.

کلمات کلیدی:
نظرات کاربران
کد امنیتی