جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: رزمایش مواسات
اخـــبار

1399/02/03

برگزاری جلسه هماهنگی ستاد فرهنگی و جهادی حوزه سلامت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه‌های معین

با محوریت بررسی توانمندی دفاتر نهاد در خصوص فعالیت‌های جهادی و رزمایش مواسات، جلسه هماهنگی ستاد فرهنگی و جهادی حوزه سلامت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه‌های معین این دانشگاه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

برگزاری جلسه هماهنگی ستاد فرهنگی و جهادی حوزه سلامت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه‌های معین