جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: نشست استانی نهاد
اخـــبار

1399/01/24

برگزاری جلسه مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران

با حضور رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان تهران، جلسه مسئولین و معاونین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران برگزار شد.

برگزاری جلسه مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران