1396/12/05
مراسم عزاداری ایام فاطمیه در خوابگاه های کوی و قدس