1396/10/24
برگزاری نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع مهارتهای سواد رسانه ای در فضای مجازی در دانشکده فن آوریهای نوین پزشکی