احکام پزشکی بر اساس نظرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
سوال: در صورتى که فتواى مراجع با عملکرد و گفتار بعضى از رؤساى بيمارستان-هاى آموزشى يا آزمايشگاه‌ها مطابق نباشد، تکليف دانشجويانى که موظف به اجراى دستور اساتيد و پزشکان در امر معاينه‌اند، چيست؟ آيا بايد از اساتيد تبعيت کنند يا خير؟

پاسخ: در اين زمينه دانشجويان بايد به مسئولين مافوق مراجعه کنند تا آن‌ها هماهنگى‌‌‌هاى لازم را انجام دهند و در صورت عدم هماهنگى موارد آن مختلف است و در هر جا که ضرورت باشد بايد بر اساس آن عمل نمود

استفتاء جدید