احکام پزشکی بر اساس نظرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
سوال: در مواردى که به علل غيرمربوط به کار پزشک، مثل اختلال در دستگاه‌ها و رفتن برق و ... به بيمار لطمه‌اى وارد مى‌شود، ضامن کيست؟

پاسخ: در فرض مرقوم پزشک ضامن نيست و کسى که در بررسى دستگاه‌ها و وصل برق ذخيره و از اين قبيل کوتاهى کرده ضامن مى‌باشد

استفتاء جدید