احکام پزشکی بر اساس نظرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
سوال: شخصی که زخم یا دمل یا شکستگی در جلو سر یا پاها دارد و روی آن باز است و آب ریختن نیز روی آن ضرر دارد آیا باید تیمم کند؟ در غیر این صورت چه باید بکند؟

پاسخ: اگر مسح میسور نیست باید پارچه¬ی پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را مسح کند و بنا بر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست باید به جای وضو تیمم کند و بهتر است یک وضو بدون مسح هم بگیرد.

شماره استفتاء: 15880/4