:: شرکت در آزمون

- در این دوره مطالعاتی 3 عنوان  ارائه می گردد، شما می توانید در یک یا چند عنوان شرکت کرده و از جوایز آن بهره مند شوید.
- آزمون ها به صورت تستی و بدون نمره منفی است.(هر آزمون 100 امتیاز دارد.)
- آزمون ها به صورت اینترنتی برگزار می شود  که با مراجعه به سایت نهاد در روز تعیین شده  می توانید، در آزمون شرکت کنید.

:: تهیه کتاب

- جهت امانت یا  خریدکتاب با تخفیف 30 تا 40 درصد، به دفتر نهاد خواهران مراجعه نمایید.
- خواهران ساکن در خوابگاه کوی جهت تهیه کتاب می توانند به اتاق 137 گلستان 2 مراجعه نمایند.

::جوایز

کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن:
- به 2 نفر از کسانی  که امتیاز 90  و بالاتر را کسب کنند. کارت هدیه 300 هزارتومانی اهدا می گردد.
- به 2 نفر از کسانی که امتیاز 86 و بالاتر از آن کسب کنند.کارت هدیه 200 هزارتومانی اهدا می گردد.
- به 2 نفر از کسانی که امتیاز 82 و بالاتر از آن کسب کنند، کارت هدیه 100 هزارتومانی اهدا می گردد.
- به همه کسانی که امتیاز 74 و بالاتر از آن کسب کنند،کارت هدیه 50 هزار توما نی اهدا می گردد.

کتاب خداحافظ سالار:
- به 1 نفر از کسانی که امتیاز 92 و بالاتر را کسب کند،کارت هدیه 200 هزارتومانی اهدا می گردد.
- به 1 نفر از کسانی که امتیاز 88 و بالاتر را کسب کند،کارت هدیه 150هزارتومانی اهدا می گردد.
- به 1 نفر از کسانی که امتیاز 86 و بالاتر را کسب کند،کارت هدیه 100 هزارتومانی اهدا می گردد.
- به 3 نفر از کسانی که امتیاز 82 و بالاتر را کسب کند،کارت هدیه 50 هزارتومانی اهدا می گردد.

کتاب زندگی بی حد و مرز:
- به 1 نفر از کسانی که امتیاز 92 و بالاتر کسب کنند، کارت هدیه 150 هزار تومانی اهدا می گردد.
- به 1 نفر از کسانی که امتیاز 88 و بالاتر کسب کنند، کارت هدیه 100 هزارتومانی اهدا می گردد.
- به 3 نفر از کسانی که امتیاز 84 و بالاتر کسب کنند، کارت هدیه 50 هزارتومانی اهدا می گردد.

  توجه: به همه کسانی که امتیاز حد نصاب(امتیاز قید شده برای جوایز 50 هزارتومانی) را در دو عنوان کسب کنند و موفق به دریافت جایزه  نشوند،  کارت هدیه 50 هزارتومانی اهدا می گردد.

منابع
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
سلسله جلسات استاد سیدعلی حسینی خامنه ای در مشهد مقدس

کتاب خداحافظ سالار
خاطرات پروانه  چراغ نوروزی همسر شهید حاج حسین همدانی
پدید آورنده :حمید حسام

کتاب زندگی بی حد و مرز
نویسنده: نیک وی آچیچ
ترجمه: مسیحا برزگر

زمان آزمون: چهارشنبه 14 شهریور 1397

همه آزمون ها به صورت اینترنتی برگزار می شود.

منابع را از واحد خواهران تهیه کنید.
آدرس:ساختمان آموزش پزشکی-طبقه همکف- اتاق 107- 66972128


کلمات کلیدی:
نظرات کاربران
کد امنیتی