1396/08/20
گزارش تصویری حضور کاروان زیارتی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم پیاده روی اربعین