يكى از امكانات بزرگ نظام، اين نسل جوانِ تحصيلكرده‌ى پرانرژىِ پرانگيزه‌اى است كه در كشور ما وجود دارد. اينها تحصيل كرده‌اند، درس خوانده‌اند، باانگيزه‌اند، در راه فهم و درك مسائل گوناگون در بخشهاى مختلف تلاش ميكنند، داراى اعتماد به نفس‌اند. ما امروز در جوانهايمان احساس ميكنيم يك اعتماد به نفسى وجود دارد كه در گذشته وجود نداشته است، و در كمتر ملتى هم اين را مشاهده ميكنيم.
 • ???? ????
 • ?????? ?? ????
 • ?????? ?? ??
 • ?????
 • ??????
 • ?????? ??? ???????
 • ????? ?????
 • ????? ??????
 • ???? ? ????
 • ?????
 • ????? ??
HyperLink
سامانه آموزش مجازی نهاد
سامانه رابطین مرکز فرهنگی قرآن و عترت
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
 
حفظ و تأمين و ارتقاء بهداشت روح و روان از طريق دين و تعاليم الهي
موضوع مقاله: اسلام و سلامت نویسنده: زينب بحر پيما

حفظ و تأمين و ارتقاء بهداشت روح و روان از طريق دين و تعاليم الهي
زينب بحر پيما _ کارشناس پرستاري بخش سي سي يو

دين ودينداري حقيقتي است که پيوسته با بشر بوده و شالوده زندگي انسان را تشکيل مي دهد و دين و مذهب از ارکان اصلي فرهنگ هر ملتي است جامعه را هويت و انسجام مي بخشد و در افراد جامعه حس همبستگي به وجود مي آورد و در اين ميان ارزش ها و باورهاي زندگي ارزش ها و معتقدات ديني از مهمترين آنها است و روش زندگي يکي از شاخص هاي مهم سلامت از جمله سلامت روان است و معتقدات و دستورات ديني در تمام شئون زندگي دخالت داشته و از عوامل مؤثر در رشد شخصيت بوده و از اين رو دين مي تواند اهرمي براي رفع نواقص شخصيتي براي اصلاح روش زندگي باشد و به عبارتي، دين عاملي است براي حفظ و ارتقاء سلامت اعم از بدني و رواني. انسان در تفکر ديني بالاتر از آن است که به چيزي تعلق و وابستگي پيدا کند. همه چيز براي انسان است و او خود تنها و تنها به خدا و جمال و کمال مطلق تعلق دارد و چون از اوست به همه چيز رسيده است و آنچه غير اوست ابزار است و بازيچه است. سازمان بهداشت جهاني بهداشت سلامت روان را قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي، حل تضادها و تمايلات شخصي به طور عادلانه و مناسب مي داند. ويليام جيمز، دين را عبارت از نظم نامرئي موجود در جهان مي داند که وظيفه انسان هماهنگي با اين نظم است و براي رسيدن به شخصيت بالغ (سالم ) يک دينداري عميق لازم است و داشتن اعتقادات مذهبي نقش مهمي در بالا رفتن قدرت تحمل افراد در رويارويي با مشکلات و فشارهاي رواني دارد. حفظ، تامين و ارتقاء بهداشت روان از طريق: - توکل بر خدا و واگذاري همه چيز به خدا، ضمن اينکه همه وظايف خويش را انجام دهند." و مَن يَتوکلَ عَلَي الله فهو حسبه ان الله . . ." _ وجود آرامش و بر طرف کردن اضطراب و نگراني ها و دلهره ها که بهترين و مطمئن ترين راه برقراري آن آموزش و تربيت ديني است.
- درک واقعيت هاي جهان و آگاهي از قوانين نظام آفرينش و ديدن و انديشيدن در آثار الهي. - تسليم محض بودن در برابر خداوند متعال و نداشتن ترس و اندوه و غم از غير خدا. - رسيدن به يقين و باور قلبي از طريق ايمان به خدا. - و نزد خدا هيچ چيز افضل و بالاتر از توکل و رضايت به آنچه که مقدر کرده، نيست و امور خويشتن را به پناه خدا و معبوديت ببرد که در اين صورت به پناهگاهي مستحکم و دژي خلل ناپذير و مانع و حافظي عظيم و بي مانند پناه برده اي. پيشگيري از اختلال هاي رواني و رشد، که فرايند هاي رواني در سه فرايند شناخت، عواطف و رفتار طبقه بندي مي شود و اساسي ترين فرايند رواني انسان، شناخت است و عواطف و رفتار تحت تأثير شناخت قرار دارد و تنها راه شکوفايي و حاکميت فطرت پياده شدن معيارهاي الهي در همه شئون زندگي انسان است و مشخص کردن هدف و اصلاح شناخت در ابتداي حرکت الزامي است. رشد به عنوان هدف اصلي پيامبران الهي تأمين کننده و ارتقاء بهداشت رواني انسان ها است و توجه به جنبه هاي مثبت زندگي توجه به مسئول بودن انسان، لزوم برنامه ريزي بر اساس تفکر و تعقل و لزوم توجه به ظرفيت رواني و عوامل تقويت کننده و محدود کننده آن، اصل سالم بودن افکار و رفتار فرد براي خود و جامعه و اصل توجه و تأکيد بر اميدواري و پيروزي فرد و اجتماع در صورت حاکميت فطرت و عمل به تکاليف الهي و اصل معيار قرار دادن خود در روابط اجتماعي و اصل واکنش متقابل با توجه به عمل. و هدف اصلي تأمين و ارتقاء بهداشت روح و روان از طريق اصلاح شناخت و عواطف و رفتار با ضمانت هاي اجرايي قوي و قانوني بر آورده مي شود. روح و روان انسان که حقيقت آدمي است، مظهر ذات الهي بوده و بيش از تن بالقوه موجود بوده و پس از آن نيز معدوم نمي شود و علي هذا بيماري به اختلال در وي محدود نيست و اما معناي لغوي روان همان روح است. نقش دين و تعاليم ديني و تحکيم باورهاي مذهبي در افراد مانع از شکل گيري اختلال ها يي نا به هنجار و بسياري از رفتارهاي توأم با بي بند و باري خواهد شد. عوامل مهم در حفظ و ايجاد بهداشت روان: - بهبود بخشيدن به روابط بين فردي و اجتماعي و شناختن خصوصيات نيک و بد خويشتن و دانستن حدود و ثغور اختيارات و حقوق خود و آگاهي داشتن به آثار و پيامد هاي اعمال و کردار شان، پرهيز از بدي ها و روي آوردن به خوبي ها. - آگاهي داشتن از زشتي ها و زيبايي هاي درون نخستين گامي است که براي حفظ سلامت روان و دوري جستن از تنش ها و پرهيز از تنش آفريني بايد بر داشته شود. ايمان، معتقدات مذهبي و دستورات ديني و مراسم و آيين نامه هاي مذهبي همه عواملي هستند که مي توانند در امر درمان و پيشگيري اختلالات رواني و همچنين براي ارتقاء سلامت روان به کار برده شود و پژوهش ها اثبات کرده که جهت گيري ديني با سلامت روان رابطه دارد بدين مفهوم که اگر اين جهت گيري دروني است، فرد سالم تر است.
 

 
    
 
       ::        :: کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد.
     Powered by MSMSoft