راز ماندگارى اين انقلاب، اتكاى به ايمانهاست؛ اتكاى به خداست. لذا شما مى‌بينيد آن روزى كه توده‌ى عظيم مردم در سرتاسر كشور احساس كنند كه دشمنى‌اى متوجه انقلاب است، احساس كنند كه دشمنىِ جدى‌اى وجود دارد، بدون فراخوان حركت ميكنند مى‌آيند. ...مردم وقتى احساس ميكنند دشمن در مقابل نظام اسلامى ايستاده است، مى‌آيند توى ميدان. اين حركتِ ايمانى است، اين حركتِ قلبى است...
 • ???? ????
 • ?????? ?? ????
 • ?????? ?? ??
 • ?????
 • ??????
 • ?????? ??? ???????
 • ????? ?????
 • ????? ??????
 • ???? ? ????
 • ?????
 • ????? ??
HyperLink
سامانه آموزش مجازی نهاد
سامانه رابطین مرکز فرهنگی قرآن و عترت
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
 
حفظ و تأمين و ارتقاء بهداشت روح و روان از طريق دين و تعاليم الهي
موضوع مقاله: اسلام و سلامت نویسنده: زينب بحر پيما

حفظ و تأمين و ارتقاء بهداشت روح و روان از طريق دين و تعاليم الهي
زينب بحر پيما _ کارشناس پرستاري بخش سي سي يو

دين ودينداري حقيقتي است که پيوسته با بشر بوده و شالوده زندگي انسان را تشکيل مي دهد و دين و مذهب از ارکان اصلي فرهنگ هر ملتي است جامعه را هويت و انسجام مي بخشد و در افراد جامعه حس همبستگي به وجود مي آورد و در اين ميان ارزش ها و باورهاي زندگي ارزش ها و معتقدات ديني از مهمترين آنها است و روش زندگي يکي از شاخص هاي مهم سلامت از جمله سلامت روان است و معتقدات و دستورات ديني در تمام شئون زندگي دخالت داشته و از عوامل مؤثر در رشد شخصيت بوده و از اين رو دين مي تواند اهرمي براي رفع نواقص شخصيتي براي اصلاح روش زندگي باشد و به عبارتي، دين عاملي است براي حفظ و ارتقاء سلامت اعم از بدني و رواني. انسان در تفکر ديني بالاتر از آن است که به چيزي تعلق و وابستگي پيدا کند. همه چيز براي انسان است و او خود تنها و تنها به خدا و جمال و کمال مطلق تعلق دارد و چون از اوست به همه چيز رسيده است و آنچه غير اوست ابزار است و بازيچه است. سازمان بهداشت جهاني بهداشت سلامت روان را قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي، حل تضادها و تمايلات شخصي به طور عادلانه و مناسب مي داند. ويليام جيمز، دين را عبارت از نظم نامرئي موجود در جهان مي داند که وظيفه انسان هماهنگي با اين نظم است و براي رسيدن به شخصيت بالغ (سالم ) يک دينداري عميق لازم است و داشتن اعتقادات مذهبي نقش مهمي در بالا رفتن قدرت تحمل افراد در رويارويي با مشکلات و فشارهاي رواني دارد. حفظ، تامين و ارتقاء بهداشت روان از طريق: - توکل بر خدا و واگذاري همه چيز به خدا، ضمن اينکه همه وظايف خويش را انجام دهند." و مَن يَتوکلَ عَلَي الله فهو حسبه ان الله . . ." _ وجود آرامش و بر طرف کردن اضطراب و نگراني ها و دلهره ها که بهترين و مطمئن ترين راه برقراري آن آموزش و تربيت ديني است.
- درک واقعيت هاي جهان و آگاهي از قوانين نظام آفرينش و ديدن و انديشيدن در آثار الهي. - تسليم محض بودن در برابر خداوند متعال و نداشتن ترس و اندوه و غم از غير خدا. - رسيدن به يقين و باور قلبي از طريق ايمان به خدا. - و نزد خدا هيچ چيز افضل و بالاتر از توکل و رضايت به آنچه که مقدر کرده، نيست و امور خويشتن را به پناه خدا و معبوديت ببرد که در اين صورت به پناهگاهي مستحکم و دژي خلل ناپذير و مانع و حافظي عظيم و بي مانند پناه برده اي. پيشگيري از اختلال هاي رواني و رشد، که فرايند هاي رواني در سه فرايند شناخت، عواطف و رفتار طبقه بندي مي شود و اساسي ترين فرايند رواني انسان، شناخت است و عواطف و رفتار تحت تأثير شناخت قرار دارد و تنها راه شکوفايي و حاکميت فطرت پياده شدن معيارهاي الهي در همه شئون زندگي انسان است و مشخص کردن هدف و اصلاح شناخت در ابتداي حرکت الزامي است. رشد به عنوان هدف اصلي پيامبران الهي تأمين کننده و ارتقاء بهداشت رواني انسان ها است و توجه به جنبه هاي مثبت زندگي توجه به مسئول بودن انسان، لزوم برنامه ريزي بر اساس تفکر و تعقل و لزوم توجه به ظرفيت رواني و عوامل تقويت کننده و محدود کننده آن، اصل سالم بودن افکار و رفتار فرد براي خود و جامعه و اصل توجه و تأکيد بر اميدواري و پيروزي فرد و اجتماع در صورت حاکميت فطرت و عمل به تکاليف الهي و اصل معيار قرار دادن خود در روابط اجتماعي و اصل واکنش متقابل با توجه به عمل. و هدف اصلي تأمين و ارتقاء بهداشت روح و روان از طريق اصلاح شناخت و عواطف و رفتار با ضمانت هاي اجرايي قوي و قانوني بر آورده مي شود. روح و روان انسان که حقيقت آدمي است، مظهر ذات الهي بوده و بيش از تن بالقوه موجود بوده و پس از آن نيز معدوم نمي شود و علي هذا بيماري به اختلال در وي محدود نيست و اما معناي لغوي روان همان روح است. نقش دين و تعاليم ديني و تحکيم باورهاي مذهبي در افراد مانع از شکل گيري اختلال ها يي نا به هنجار و بسياري از رفتارهاي توأم با بي بند و باري خواهد شد. عوامل مهم در حفظ و ايجاد بهداشت روان: - بهبود بخشيدن به روابط بين فردي و اجتماعي و شناختن خصوصيات نيک و بد خويشتن و دانستن حدود و ثغور اختيارات و حقوق خود و آگاهي داشتن به آثار و پيامد هاي اعمال و کردار شان، پرهيز از بدي ها و روي آوردن به خوبي ها. - آگاهي داشتن از زشتي ها و زيبايي هاي درون نخستين گامي است که براي حفظ سلامت روان و دوري جستن از تنش ها و پرهيز از تنش آفريني بايد بر داشته شود. ايمان، معتقدات مذهبي و دستورات ديني و مراسم و آيين نامه هاي مذهبي همه عواملي هستند که مي توانند در امر درمان و پيشگيري اختلالات رواني و همچنين براي ارتقاء سلامت روان به کار برده شود و پژوهش ها اثبات کرده که جهت گيري ديني با سلامت روان رابطه دارد بدين مفهوم که اگر اين جهت گيري دروني است، فرد سالم تر است.
 

 
    
 
       ::        :: کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد.
     Powered by MSMSoft