ملتهای مسلمان باید روز بروز به یکدیگر نزدیک شوند و بیش از پیش در جهت وحدت گام بردارند زیرا تنها راه مقابله با جبهه دشمنان اسلام ، شکل گیری جبهه متحد امت اسلامی است.
 • ???? ????
 • ?????? ?? ????
 • ?????? ?? ??
 • ?????
 • ??????
 • ?????? ??? ???????
 • ????? ?????
 • ????? ??????
 • ???? ? ????
 • ?????
 • ????? ??
HyperLink
سامانه آموزش مجازی نهاد
سامانه رابطین مرکز فرهنگی قرآن و عترت
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
 
 
 
 امام خمینی(ره): قيام لله

   

·          همه چيز در قيام لله است؛ قيام لله معرفت الله مي آورد  .

·          وقتي دين خدا را انسان در خطر ديد، براي خدا بايد قيام كند .

·          از مرگ نترسيد كه حيات و ممات به دست خداست .

·          همه قيام كنيد، و براي خدا قيام كنيد؛ قيام فرادي در مقابل جنود شيطاني باطن خودتان، و قيام همگاني در مقابل قدرتهاي شيطاني  .

·          «اَنْ  تَقومو ا لله  مَثني  و فُرادي» ، اجتماعي و انفرادي قيام لله بكنيد؛ انفرادي براي وصول به معرفت الله ، اجتماعي براي وصول به مقاصد الله .

·          قيام لله شكست ندارد .

·          اگرما يك روز اتكاي خودمان را از خدا برداشتيم، و روي نفت گذاشتيم، يا روي سلاح گذاشتيم، بدانيد كه آن روز ، روزي است كه ما رو به شكست خواهيم رفت .

·          كوشش كنيد كه قيام شما، اين نهضتي كه داريد، نهضت الهي باشد، لله باشد .

·          تمام قوا در مقابل خداي تبارك و تعالي هيچ است .

·          ما نمي ترسيم ، براي اينكه ما براي خدا قيام كرديم .

·          قيام لله هيچ خسران ندارد ، هيچ ضرر توي آن نيست .

·          قيامي كه براي خداست، و نهضتي كه بر اساس معنويت و عقيده است عقب نشيني نخواهد كرد .

·          يك كشوري كه براي خدا قيام كرده است ،براي خدا هم پايدار مي ماند و براي  خدا هم ادامه مي دهد .

·         وابسته كنيد خودتان را به آن مبدأ قدرت. قطره ها ! خودتان را به دريا برسانيد

 
       ::        :: کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد.
     Powered by MSMSoft