راز ماندگارى اين انقلاب، اتكاى به ايمانهاست؛ اتكاى به خداست. لذا شما مى‌بينيد آن روزى كه توده‌ى عظيم مردم در سرتاسر كشور احساس كنند كه دشمنى‌اى متوجه انقلاب است، احساس كنند كه دشمنىِ جدى‌اى وجود دارد، بدون فراخوان حركت ميكنند مى‌آيند. ...مردم وقتى احساس ميكنند دشمن در مقابل نظام اسلامى ايستاده است، مى‌آيند توى ميدان. اين حركتِ ايمانى است، اين حركتِ قلبى است...
 • ???? ????
 • ?????? ?? ????
 • ?????? ?? ??
 • ?????
 • ??????
 • ?????? ??? ???????
 • ????? ?????
 • ????? ??????
 • ???? ? ????
 • ?????
 • ????? ??
HyperLink
سامانه آموزش مجازی نهاد
سامانه رابطین مرکز فرهنگی قرآن و عترت
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
 
 
 
 امام خمینی(ره): دنيا دوستي و قدرت طلبي

   
 • دنيا آني است كه در ماهست ، كه ما را از مبدأ كمال دور مي كند ،و به نفس و نفسانيت خودمان مبتلا مي كند.
 • هر چه توجه نفس به دنيا بيشتر گردد ،به همان اندازه از توجه به حق و عالم آخرت غافل گردد.
 • تمام مفاسد روحاني و اخلاقي و اعمالي ، از حب به دنيا ، و غفلت از حق تعالي و آخرت است.
 • علمي كه انسان را به خدا نزديك مي كند، در نفس دنيا طلب باعث دوري بيشتر از درگاه ذي الجلال مي گردد .
 • هر چه وجهه قلب به تدبير امور و تعمير دنيا بيشتر شد و علاقه افزون گرديد، غبار ذلت و مسكنت، بر او بيشتر ريزد، و ظلمت مذلت و احتياج ، زياد تر آن را فرا گيرد .
 • اي عزيز! تو اگر عارنداري از طلب دنيا، لااقل از مخلوق ضعيف، كه مثل خود توست، طلب مكن .
 • توجه و تعلق نفس به ماديات، انسان را از كاروان انسانها باز مي دارد، و بيرون رفتن از تعلقات مادي و توجه به خداي تبارك و تعالي، انسان را به مقام انسانيت مي رساند .
 • دنياي مذموم همين است كه انسان توجه داشته باشد ولو به يك تسبيح، و لو به يك كتاب .
 • توجه به زرق و برق دنيا انسان را از آن احساس انساني اش مي بُرد .
 • اگر بخواهند در ضيافت خدا وارد بشوند ،به اندازه وسع خودشان، بايد از دنيا اعراض كنند و قلبشان رااز دنيا برگردانند .
 • ثروتمندان فقرايي هستند در صورت اغنيا ، و نيازمنداني هستند در لباس بي نيازان .
 • بيرون رفتن از تعلقات مادي و توجه به خداي تبارك وتعالي، انسان را به مقام انسانيت مي رساند .
 • بدان كه اين عالم دنيا، براي نقص و قصور و ضعفي كه در آن است، نه دار كرامت وجاي ثواب حق تعالي است، و نه محل عذاب و عقاب است .
 • ترس از مرگ براي كساني است كه دنيا را مقر خود قرار داده ، و از قرارگاه ابدي و جوار رحمت ايزدي بي خبرند .
 • هر مقامي كه براي بشر حاصل مي شود ، چه مقامهاي معنوي و چه مقامهاي مادي، روزي گرفته خواهد شد ؛ و آن روز هم نامعلوم است .
 • كسي كه رابطه با خدا دارد شكست ندارد.شكست مال كسي است كه آمالش دنيا باشد .
 • آنها جان خودشان را براي اسلام و براي مصلحت كشور اسلامي فدا مي كنند ، و ما سر خون آنها اين جا بنشينيم و با هم جنگ و ستيز كنيم!اين در منطق اسلام از بزرگترين گناهان است .
 • قدرت طلبي از هر كه باشد ، از شيطان است .
 • اين قدر دنبال اين نباشيد كه ما خانه مان چه جور است و زندگي مان چه جوراست و چه...، دنبال آن شرافت انساني باشيد ، دنبال آن معنا باشيد كه شما را پيروز كرد .
 • اموري كه مربوط به اين عالم است گذراست، زودگذر هم هست؛ و پيروزيها و شكستها و خوشيها و ناخوشيهاي اين دنيا بيش از چند روزي و مقدار اندكي پايدار نيست .
 
       ::        :: کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد.
     Powered by MSMSoft